adaptacja dla maluszków i kandydatów na przedszkolaków

Jeśli planujesz wysłać dziecko do przedszkola lub żłobka i chcesz stworzyć dla swojego dziecka okazję do zabawy z rówieśnikami, a także chcesz zapewnić swojemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju

Mamy dla Ciebie propozycję

Nasze zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1 – 4 lat, prowadzone są w obecności rodzica i w sposób naturalny wprowadzą dziecko w świat życia przedszkolnego i łagodnie nauczą trudnej sztuki rozstania z rodzicem. To czas doskonałej zabawy w towarzystwie innych dzieci i pod okiem wykwalifikowanej kadry przedszkolnej.przedszkole pełną parą

Nasze Przedszkole to m.in. bogaty i ciekawy zestaw zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pedagoga -wychowawcę:

- edukacja matematyczna wg metody prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej ( „Dziecięca Matematyka”), wykorzystująca gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną, dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rytmów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenia,

- metoda nauki czytania I. Majchrzak oraz glottodydaktyka prof. Rocławskiego , których celem jest wczesne nauczenie dziecka płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania, a także kształtowania świadomości ortograficznej poprzez wspólne odkrywanie reguł;

- gimnastyka mózgu P. Deninsona;

- pedagogika zabawy wg Klanzy - zabawy z wykorzystaniem muzyki, tańca, śpiewu, gestu, ułatwiające wzajemne poznanie i integrujące grupę, ćwiczące współdziałanie, wprowadzające odprężenie i relaks, rozwijające wyobraźnię oraz ćwiczące zręczność i sprawność manualną;

- gimnastyka ogólno-rozwojowa metodą K. Wlaźnik i metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - ćwiczenia ruchowe prowadzące do poznania własnego ciała, pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z grupą;

- edukacja przyrodnicza: poznawanie praw rządzących przyrodą, obserwowanie zmian w przyrodzie, sadzenie i pielęgnacja roślin, gromadzenie okazów przyrodniczych, budzenie świadomości ekologicznej;

- zajęcia rytmiczno - muzyczne: śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, taniec; zajęcia mające na celu kształtowanie poczucia rytmu i estetycznego poruszania się oraz poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz nazw instrumentów;

- codzienne zajęcia z języka angielskiego w oparciu o metodę nauczania Helen Doron oraz program autorski;

- Warsztaty Małego Artysty zapoznające dziecko z różnymi aktywnościami (zajęcia plasyczne, teatralne, muzyczne)

- Klub Małego Podróżnika : cykl zajęć mających na celu zapoznanie dziecka z podstawowymi pojęciami geograficznymi, pokazaniu innych państw, regionów i kontynentów oraz kultury, tradycji i języków innych narodów m.in. poprzez kącik małego kucharza 1 w mc, mały naukowiec 1 w mc, profilaktyka logopedyczna, liczne atrakcje w przedszkolu ( Mikołajki, Dzień Dziecka…).

Wychodząc naprzeciw indywidualnym zainteresowaniom dziecka oferujemy liczne zajęcia dodatkowe, m.in: gimnastyka korekcyjna, taniec, zajęcia teatralne, szachy, judo, nauka pływania, religia, indywidualne zajęcia z logopedą, balet.

Posiłki w naszym przedszkolu;

Proponujemy 5 posiłków dziennie, odpowiednio zbilansowanych energetycznie i wartościowo dla dziecka: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, II podwieczorek.zerówka

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Nasi najstarsi absolwenci zakończyli już etap edukacji wczesnoszkolnej.

Stwarzamy optymalne warunki dla funkcjonowania dzieci w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego.

Nasza „Zerówka” to:

- doskonałe przygotowanie do 1 klasy, zgodne z nową podstawą programową

- kameralna grupa dzieci 6 – letnich, w założeniu niełączona z dziećmi o rok młodszymi

- mała grupa zapewniająca indywidualne podejście do dziecka

- bogaty i ciekawy program zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych

- coodzienne zajęcia z języka angielskiego, a także zajęcia z Native speaker

- interesujące wycieczki i liczne atrakcje dla dzieci (m.in. koncerty, teatrzyki, warsztaty)

- specjalistyczna opieka logopedy, psychologa, pedagogów

- opieka w godz. 6.30-18.00MAKE AN APPOINTMENT FOR YOUR SMILEAppointments or EmergenciesYour health is our first priorityAsk anything, we have the experts with the answers