A Koncepció újdonsága és relevanciája abban van, hogy1. a település-, térségi, vidék- és turizmusfejlesztéssel összefüggésben ad fejlesztési irányt a váraknak.

2. a középkori és az újkori várak eredeti térségi társadalmi-gazdasági funkcióját, mint alapot, a koncepció elhelyezi és hozzáigazítja a jelen viszonyaiba és a belátható jövő célrendszerébe,

3. meghatározza az eredeti funkciók aktualizálható rekonstrukcióját a térség és település társadalmi, gazdasági életébe betöltendő újabb szerepeivel együtt.


A társadalmi, gazdasági hasznosításhoz alapként kezelve a várak kulturális örökség funkcióját, a koncepció a műemléki hasznosítás XXI. századi standardjának továbbfejlesztésére tesz javaslatot, a jelen és a belátható jövő technológiai lehetőségeinek felhasználásával a mindennapi társadalmi, gazdasági élet számára használhatóbb funkció-fejlesztésre mutat rá és konkretizálja.